Registrace nového uživatele

Základní údaje

Doplňující údaje

Zde prosím nahrajte dokumenty, které jsou nezbytné pro vytvoření Dohody o pracovné činnosti:

Souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko ODESLAT umístěném pod dotazníkem dobrovolně poskytuji společnosti Job Inn (JOBINN & HOSTESSINN s.r.o., IČ: 29303401, DIČ: CZ29303401, se sídlem Křenová 60, Brno, 602 00 (dále jen Job Inn)) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které jsem vyplnil(a) ve formuláři výše (dále jen „údaje“). Beru na vědomí, že mé údaje bude správce zpracovávat formou zabezpečené počítačové databáze v rozsahu, v jakém je poskytuji. Job Inn nebude poskytovat sdělené údaje jiné osobě či osobám. Data slouží pouze pro Job Inn, a to k účelu zajištění brigád.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje ve formuláři profilu jsou relevantní, správné, právně nezávadné a pravdivé a souhlasím, aby správce do obsahu mého profilu zasáhl nebo jej zablokoval, bude-li mít za to, že mnou uvedené údaje nejsou pravdivé nebo relevantní. Beru na vědomí, že výlučně odpovídám za právní nezávadnost a věcnou správnost obsahu mnou vytvořeného vlastního profilu. V případě, že si budete v budoucnu přát smazat Vaše údaje, zašlete email na jobinn@jobinn.cz a v něm své přání písemě sdělte. Poté budou Vaše údaje neprodleně smazány.

Nahoru